V sredo, 27.3 smo v Domu sindikatov v Ljubljani, izvedli že tretje srečanje za vse delavce (ne le naše člane), ki kot zunanji izvajalci delate z javnimi zavodi in agencijami. Z Ministrstvom za kulturo že skoraj leto pripravljamo kolektivno pogodbo, ki bo spremenila načine obračunavanja vaših storitev z javnimi zavodi in prinesla še druge spremembe.

Res dragoceni uvidi, ki jih izpostavljate in opozarjate na morebitne probleme do katerih bi lahko prišlo v praksi. Hvala vsem za udeležbo in zavzeto sodelovanje!

Kolektivno za kolektivno!

Napoved dogodka:


Dom sindikatov, 27.3. ob 16ih –> Svojo udeležbo potrdite na info@zasuk.si, saj je število mest omejeno na 20.

Številni delavci v kulturno-ustvarjalnem sektorju kljub temu, da smo delovno zelo obremenjeni, pogosto zaslužimo le toliko, da pridemo skozi mesec. Z namenom zagotavljanja pravičnejšega plačila smo že pomladi 2023 sindikati ZASUK, Glosa in SVIZ začeli predpogajanja z Ministrstvom za kulturo za kolektivno pogodbo za delavce, ki v kulturno-ustvarjalnem sektorju z javnimi zavodi in javnimi agencijami delamo kot zunanji izvajalci.

Prek poletja smo v okviru delovne skupine, po posvetovanju s članstvom, na ministrstvu določili elemente, ki jih bi želeli vključiti v pogodbo. Od jeseni so v teku postopki, ki urejajo zakonske podlage za sklenitev kolektivne pogodbe. Predvidoma pomladi bomo sindikati pričeli pogajanja z Ministrstvom za kulturo in naš cilj je, da pogodbo čim prej sklenemo.

Komu bo kolektivna pogodba namenjena?
Kolektivna pogodba se bo sklenila za delavce s statusom samozaposlenih v kulturi. Vsebovala bo tudi člene, ki urejajo višino plačil vsem drugim zunanjim izvajalcem, ki imajo status samostojnega podjetnika, delajo prek podjemnih in avtorskih pogodb ter prek enoosebnih zasebnih zavodov in enoosebnih d.o.o.-jev.

Kakšna bo vsebina pričujočega srečanja?
Nujno je, da vsi delavci razumemo, zakaj potrebujemo kolektivno pogodbo in kaj bo ta urejala. Zato je srečanje namenjeno analizi naših konkretnih primerov. Za specifična dela, ki jih opravljamo za javno inštitucijo, bomo izračunali, kako bo obračunano v prihodnje. Obenem pa rabimo mehanizme za sankcioniranje naročnikov ob kršenju kolektivne pogodbe, ki lahko zaživijo le, če smo kolektivno dovolj močni. Pogovorili se bomo tudi o drugih morebitnih izzivih, ki jih ta sprememba prinaša.

Kdo vse se lahko informativnega srečanja udeleži?
To srečanje ni namenjeno le članom ZASUK-a ali samozaposlenim v kulturi!
Lepo vabljeni prav vsi, ki v kulturno-ustvarjalnem sektorju delate kot zunanji izvajalci za javne inštitucije.

Povejte naprej!
In se srečamo kmalu.

Vaš ZASUK!