GT22, 7.3. ob 17ih

V četrtek, 7.3 smo v GT22 ob organizirali prvo srečanje za vse delavce (ne le naše člane), ki kot zunanji izvajalci delajo z javnimi zavodi in agencijami. “Če bi ti delovni listi prišli do vseh delavcev, ki jih nujno rabijo, bi se vsi takoj včlanili v ZASUK,” je na prvem srečanju osredotočenim na spoznavanje konkretnih sprememb, ki jih bo prinesla kolektivna, na koncu zaključila naša podravska članica.


Vabilo na dogodek:

Številni delavci v kulturno-ustvarjalnem sektorju kljub temu, da smo delovno zelo obremenjeni, pogosto zaslužimo le toliko, da pridemo skozi mesec. Z namenom zagotavljanja pravičnejšega plačila smo že pomladi 2023 sindikati ZASUK, Glosa in SVIZ začeli predpogajanja z Ministrstvom za kulturo za kolektivno pogodbo za delavce, ki v kulturno-ustvarjalnem sektorju z javnimi zavodi in javnimi agencijami delamo kot zunanji izvajalci.

Prek poletja smo v okviru delovne skupine, po posvetovanju s članstvom, na ministrstvu določili elemente, ki jih bi želeli vključiti v pogodbo. Od jeseni so v teku postopki, ki urejajo zakonske podlage za sklenitev kolektivne pogodbe. Predvidoma pomladi bomo sindikati pričeli pogajanja z Ministrstvom za kulturo in naš cilj je, da pogodbo čim prej sklenemo.

Komu bo kolektivna pogodba namenjena?
Kolektivna pogodba se bo sklenila za delavce s statusom samozaposlenih v kulturi. Vsebovala bo tudi člene, ki urejajo višino plačil vsem drugim zunanjim izvajalcem, ki imajo status samostojnega podjetnika, delajo prek podjemnih in avtorskih pogodb ter prek enoosebnih zasebnih zavodov in enoosebnih d.o.o.-jev.

Kakšna bo vsebina pričujočega srečanja?
Nujno je, da vsi delavci razumemo, zakaj potrebujemo kolektivno pogodbo in kaj bo ta urejala. Zato je srečanje namenjeno analizi naših konkretnih primerov. Za specifična dela, ki jih opravljamo za javno inštitucijo, bomo izračunali, kako bo obračunano v prihodnje. Obenem pa rabimo mehanizme za sankcioniranje naročnikov ob kršenju kolektivne pogodbe, ki lahko zaživijo le, če smo kolektivno dovolj močni. Pogovorili se bomo tudi o drugih morebitnih izzivih, ki jih ta sprememba prinaša.

Kdo vse se lahko informativnega srečanja udeleži?
To srečanje ni namenjeno le članom ZASUK-a ali samozaposlenim v kulturi!
Lepo vabljeni prav vsi, ki v kulturno-ustvarjalnem sektorju delate kot zunanji izvajalci za javne inštitucije.

Pred srečanjem za kolektivno pogodbo 7.3 ob 17ih, bo prav tako v prostorih GT22 ob 15ih naš sindikalni vsečlanski sestanek osredotočen na podravske teme.

Povejte naprej!
In se srečamo kmalu.

Vaš ZASUK!