Dunja Kučinac se je za Radnička pogovarjala o Zasuku s člani Delavskega odbora Ireno Predo, Katjo Praznik in Mihom Zadnikarjem.

Irena: Kao najveći problem identificirali smo odsutnost socijalne sigurnosti i osnovnog radničkog standarda i prava. Ne možemo uzeti bolovanje, nemamo pravo na godišnji dopust, nemamo prave uslove za mirovinu. O tim se stvarima u polju kulture uvijek govori kao o nagradi koju moramo zaslužiti. Osim toga, velik je nedostatak prostora za rad. Ne samo da nema prostora koji zadovoljavaju najosnovnije uslove, nego ih nema uopće. Ako nešto stvaraš, ovisan si sam o sebi. To su stvari za koje već decenijama znamo da ih treba adresirati. Mislimo da je sindikat najbolji način da se radnička sila udruži i da se ti problemi oslovljavaju kolektivno. 

Celoten intervju si preberite na radnickaprava.org.