Začetek priprav na pogajanja ZASUKA, Glose in SVIZ-a z Ministrstvom za kulturo že konec marca!

Danes smo na Ministrstvu za kulturo opravili uvodni sestanek za pogajajanja za kolektivno pogodbo ZA VSE ZUNANJE IZVAJALCE v kulturno-ustvarjalnem sektorju. Namera naše sindikalne konfederacije je, da s skupno pogodbo prvič celovito uredimo primerne delovne pogoje in standarde za prav vse delavce iz sektorja katerih naročniki so javni kulturni zavodi ali drugi ne-posredni porabniki javnih sredstev, ne glede na to ali gre ZA UMETNIKA ALI TEHNIKA.

Na sestanku smo predstavniki ZASUKa in Glose srečali z državnim sekretarjem Markom Rusjanom, vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktora za razvoj kulturnih politik Tjašo Pureber in svetovalko ministrice za kulturo Kim Komljanec. Ministrstvu smo najprej predstavili svoja videnja reševanja problemov kulturno-ustvarjalnih delavcev, ki so zunanji izvajalci. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki prijateljskega sindikata Sviz, ki bodo skupaj z našo sindikalno konfederacijo vstopili v pogajanja. Izpostavili so predvsem zelo razširjeno in izkoriščevalsko prakso prikritih delovnih razmerij v javnih kulturnih inštitucijah. V nadaljevanju sestanka smo prisotni določili časovnico in definirali prihodnje načine in korake pogajanj.

Naš splošni koordinator Miha Blažič je po sestanku izjavil: “Država že desetletja obravnava zgolj eno izmed skupin zunanjih izvajalcev v našem sektorju, to so samozaposleni v kulturi. Tovrsten pristop in pogled je zastarel in nepravičen. V našem sektorju delajo številni delavci, ki statusa samozaposlenega v kulturi nimajo, pa vendar je njihovo delo v produkcijski verigi enako nepogrešljivo. Prav vsi delavci v sektorju si zaslužijo dostojne delovne pogoje in pravično plačilo. V ZASUK-u ne bomo pristali na ustaljeno ločevanje delavcev na sektorsko bistvene in nebistvene, ampak bomo izborili boljše pogoje za vse nas. ”

Predsednik Glose Mitja Šuštar je komentiral pomembnost množičnosti in povezanosti za uspeh pogajanj: “Kolektivno za kolektivno! je slogan, ki bo spremljal naša skupna pogajanja. Izbrali smo ga zato, da naše članstvo in širše delavstvo spomnimo in navdihnemo, da so pomembne spremembe izbojevane le takrat, ko se delavci kljub na prvi pogled različnim poklicem in statusom, medsebojno podpremo, združimo in usmerimo k istemu cilju.”

Zahteva naše sindikalne konfederacije Glosa-ZASUK, ki je bila ustanovljena konec letošnjega januarja, je bila tudi, da bodo naša pogajanja za kolektivno pogodbo za delavce, ki so zunanji izvajalci, javna, vključujoča in množična. Začetek kolektivnih pogajanj je načrtovan že za konec marca.

Pridružite se nam v boju za delavske standarde celotnega sektorja! ✊