Zasukov poziv k podpori stavkajočim sobaricam Save Turizma d.d.!

Poročilo Slovenske turistične organizacije za leto 2022 kaže intenzivno postepidemsko okrevanje panoge, delodajalci pa nadaljujejo z izkoriščevalskimi praksami delavcev v turizmu!

Pravkar na obali poteka stavka 38 sobaric Sava Turizma, ki se jih delodajalec želi znebiti tako, da jih bo prestavil pod zunanjega izvajalca. Sava Turizem je družba v državni lasti in v njej so sobarice pustile leta življenja in prispevale k razvoju podjetja. Kljub temu so njihove plače 200 evrov pod minimalno, pogoji dela pa z vsako sezono težji.

ZASUK se pridružuje stavkovnim pozivom sobaric, da družba Sava Turizem nemudoma ustavi začeti proces outsourcanja sobaric! Obenem podpiramo ostale stavkovne zahteve, ki so:
1. Takojšnja odprava plačnih nesorazmerij.
2. Uskladitev vseh osnovnih plač z višino inflacije iz leta 2022 v višini 10,3%.
3. Sklenitev Aneksa h podjetniški kolektivni pogodbi.
4. Dvig povračila stroškov prevoza na delo in z dela na 0,21 evra na kilometer.

WE FEEL SLOVENIA!

Vir infografike: STO