Po Celju je danes v Kranju z delom zaštartal Regijski odbor Gorenjske.

Nekateri problemi so nam skupni vsem delavcem v kulturno-ustvarjalnem sektorju, spet drugi so skupni določenim poklicnim skupinam ali specifičnim lokalnim okoljem. V Zasuku želimo delovati na vseh ravneh, saj je to edini način za resnične spremembe.

Katera regija bo naslednja? Javite se nam in pridemo naokrog! Na zasuk! ✊