Danes smo sindikati SVIZ, Glosa in ZASUK na Mestna občina Maribor naslovili javno pismo in zahtevali, da nam do ponedeljka do 12:00 odgovorijo na ključna vprašanja o napovedanih rezih na področju kulture, športa in mladine.

Na podlagi njihovih odgovorov bomo zastavili prihodnje akcije za zaščito pravic našega članstva in z rezi prizadetimi drugimi delavci.

Vsi delavci na področju kulture, športa in mladine iz Maribora in seveda tudi vsi ostali, ki bi se želeli pridružiti boju za preprečitev napovedanih rezov MOM, nas kontaktirajte na info@zasuk.si ali na FB msg.

Ustavimo napovedane reze! ✊

Ustavimo siromašenje programov! ✊

Ustavimo izkoriščanje delavcev! ✊

Zadeva: Javno pismo sindikatov za zahtevo pojasnil MOM o načrtovanih rezih na področju kulture, mladine in športa

Spoštovani,

v sindikatih SVIZ in sindikalni konfederaciji Glosa – ZASUK smo skrajno neprijetno presenečeni zaradi napovedi rezov na področju kulture, mladine in športa v Mestni občini Maribor.

Ne le, da do takšnih odločitev ne bi smelo priti mimo strokovnih komisij in mestnega sveta – odločitve tudi ne bi smele biti sprejete po tem, ko so pogodbe z izvajalci že sklenjene in je velik del projektov celo že izveden! Tovrstno postopanje Mestne občine Maribor dodatno obtožuje dejstvo, da v letošnjem letu razpolaga z rekordnim proračunom.

Jasno je, da bodo rezi v prvi vrsti prizadeli delavce, predvsem zunanje izvajalce. Na materialnih stroških namreč ne bo možno doseči prihrankov, saj bodo ti prihajali na račun nižjih ali celo neizplačanih honorarjev. Prizadeta bosta tudi širša javnost in prebivalstvo, ker takšno klestenje financiranja ne more prinesti ničesar drugega kot zgolj siromašenje in propad kulturnih, mladinskih in športnih programov katerih obiskovalci in uporabniki so prebivalci občine.

Ker gre za izjemno pomembno vsebino delavskih standardov in javnega interesa na področju kulture, mladine in športa, vas pozivamo k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju predpisov.

Prosimo vas, da najkasneje do ponedeljka, 19. junija 2023 do 12:00, odgovorite na vprašanja, ki se tičejo ključnih problemov tako našega članstva kot uporabnikov javnih storitev na omenjenem področju.

1. Kako so se lahko zneski, določeni v pogodbah z nevladnimi organizacijami, znižali brez predhodnega rebalansa proračuna?

2. Kako je mogoče, da se je le mesec po sprejetju proračuna nenadoma pojavila finančna luknja, za katero pred tem sploh niste vedeli?

3. Ali ste predhodno preučili vpliv zmanjšanja sredstev za kulturne in športne dejavnosti in, če ste jih, kakšne so bile ugotovitve te analize?

4. Kateri so pravni temelji za spreminjanje proračuna brez vključitve mestnih svetnikov?

Od vaših odgovorov bodo odvisne nadaljne sindikalne aktivnosti za zaščito našega članstva in drugih izkoriščanih delavcev.

Lep pozdrav,

v imenu sindikatov SVIZ, GLOSA in ZASUK:

Branimir Štrukelj – glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Mitja Šuštar – predsednik Sindikata kulture in narave Slovenije

Miha Blažič – splošni koordinator ZASUK – sindikat za ustvarjalnost in kulturo