Člani sindikata za ustvarjalnost in kulturo Zasuk smo v soboto v dvorani Gustaf v Kulturnem centru Pekarna in prek zooma reflektirali prvo leto delovanja. Preoblikovali smo vodstveno strukturo sindikata ter določili program in finančni načrt za leto 2024. Zasuk bo v naslednjem letu z najrazličnejšimi boji in akcijami po vsej Sloveniji še bolj terenski. Poleg nadaljevanja procesov za podpis kolektivne pogodbe za samozaposlene v kulturi z ministrstvom za kulturo bo v prihajajočem letu poseben poudarek na reševanju problematike produkcijskih prostorov za delavce in delavke.

Na Martinovo soboto smo se v Mariboru zbrali člani sindikata Zasuk in določili smernice delovanja sindikata za prihodnje leto. Junija se je zaradi napovedanih rezov Mestne občine Maribor, ki je v še večjo negotovost pahnila številne organizacije, kolektive in posameznike, ki v že tako negotovi situaciji delujejo na področjih umetnosti, kulture, mladine, sociale, izobraževanja in športa, ustanovil močan Zasukov Regionalni odbor Podravje in se na samovoljne posege MOM odzval z ostrim protestom. Ključno sporočilo izbire Maribora, specifično Kulturnega centra Pekarne za izvedbo 2. redne skupščine Zasuka je pojasnil delegat Regionalnega odbora Podravje Žiga Brdnik: “Neodgovorna politika Mestno občino Maribor razume kot podjetje in pri svojih megalomanskih načrtih za talce in talke jemlje vse vitalne dele mestnega življenja. Naši člani in članice izgubljajo še tiste minimalne pogoje za delovanje, ki so si jih uspeli priboriti, da lahko za silo preživijo in opravljajo svoje poslanstvo. Simptom te politike so tudi grožnje s selitvijo Kulturnega centra Pekarna, podkrepljene z izselitvijo številnih organizacij iz občinskih prostorov v prejšnjih letih. Ugotavljamo, da je ustvarjalno delovanje in kritično razmišljanje v drugem največjem slovenskem mestu vedno bolj ogroženo, s tem pa tudi demokratično upravljanje skupnih zadev in na dolgi rok tudi dostojno življenje vseh občanov in občank. Od delavskih protestov proti neoliberalnim politikam do Mariborskih vstaj izpred desetletja – Maribor je že tradicionalno mesto delavskega boja in branik solidarnosti. To tradicijo se trudimo nadaljevati tudi s povezovanjem in delovanjem v Zasuku.”

Na skupščini je 170 prisotnih članic in članov izglasovalo spremembo statuta na način, da se je preoblikovala vodstvena struktura sindikata, nato pa so člani volili še vodstvo. Trojica od petih koordinatorjev ostaja enaka: splošni koordinator bo še nadalje Miha Blažič, koordinator za sindikalne boje in akcije ostaja Andraž Mali, prav tako koordinatorica za komuniciranje Eva Matjaž. Na mesto regionalne koordinatorice je članstvo izvolilo Tino Podbevšek, Deja Crnović je bila potrjena za koordinatorico za članstvo. Namesto 10 članov, ki so v preteklem letu poleg koordinatorjev sestavljali 15-članski delavski odbor, na njihovo mesto vstopajo delegati regijskih odborov in koordinatorji akcijskih skupin, ki se ukvarjajo s problematiko specifičnega podpodročja kulturno-ustvarjalnega sektorja ali drugimi specifičnimi in aktualnimi problemi. Delavski odbor se je po letu testiranja, kaj deluje in kaj se je izkazalo za neučinkovito, preoblikoval v smeri večje decentralizacije in debirokratizacije sindikata.

V Zasuku se je od ustanovitve 2. oktobra 2022 doseglo marsikaj. Prvi pomembnejši mejnik je bila januarska ustanovitev sindikalne konfederacije Glosa – ZASUK, nato pristop k pred-pogajanjem z Ministrstvom za kulturo za kolektivno pogodbo za samozaposlene v kulturi v pričetku pomladi, ki naj bi bila predvidoma usklajena in podpisana v začetku 2024. Pomemben dosežek je zagon treh regijskih odborov: RO Podravje, RO Savinjska in RO Gorenjska ter reševanje specifičnih problematik znotraj akcijskih skupin. Tik pred kongresom so številni naši člani in članice podprli odmeven Bojkot Centra Rog in se udeležili protesta proti gentrifikaciji mesta Ljubljana, saj je Zasuk del koalicije Neuporabnic Centra Rog, ki je s svojim delovanjem šele pričela.

Splošni koordinator Miha Blažič je izpostavil ključne usmeritve Zasuka v 2024: “V naslednjem letu želimo biti z najrazličnejšimi boji in akcijami še bolj terenski in to po celi Sloveniji. Poleg nadaljevanja procesov za podpis kolektivne pogodbe za samozaposlene v kulturi z Ministrstvom za kulturo bo v naslednjem letu poseben poudarek na reševanju problematike produkcijskih prostorov za delavce. Ni problem le Center Rog in največja zgodovinska produkcijska prostorska stiska več kot 1000 delavcev v Ljubljani. Zgodba KC Pekarne in MOM je zelo podobna in pomembno je, da se delavci aktivno borimo proti odvzemanju vseh tovrstnih prostorov po celotni državi.”

Zasukovci se veselimo novih izzivov in obljubljamo, da bomo v letu 2024 v luči priprav in izvedbe Evropske prestolnice kulture 2025 skupščino organizirali v Novi Gorici. Vsepovsod neoliberalne politike na lokalni, državni in mednarodni ravni delavce potiskajo v vse večjo podrejenost kapitalskim interesom in s tem tudi v vedno zahtevnejše življenjske razmere. Pristna in trajnostna ustvarjalnost in kultura sta možna samo v solidarnih, neizkoriščevalskih, dejansko demokratičnih in za vse enakovrednih političnih razmerah. Zato je nujno delavsko sindikalno organiziranje, medsebojno povezovanje delavstva ter brezpogojna solidarnost v boju za boljši jutri.

Na Zasuk!

foto: Matic Ačko