Ksenija Brišar se je za STA pogovarala s Tino Podbevšek in Mihom Blažičem o načrtih vzpostavitve Zasuka.

Miha Blažič: “Zanimivo je, da se veliko govori, da so v Ljubljani specifične razmere in specifični problemi, a ko se pogovarjaš po različnih regijah, ugotoviš, da se veliko stvari prekriva. Eno so problemi, ki izhajajo iz nacionalne strukture, torej kako je sistem zgrajen, zelo veliko pa je tudi na ravni občin, ki razporejajo sredstva in razpolagajo z javno infrastrukturo. Tukaj vidimo povsod isto stvar – težavo z dostopom do sredstev in prostorov, komercializacijo, klientelizem, korupcijo, neplačevanje. Vse to so prakse, ki živijo tudi na občinski ravni bolj ali manj po vsej Sloveniji. Ljudje pa se hodijo pogajat individualno, vsak gre do svojega župana ali pa do direktorja nekega kulturnega zavoda. Vsak se poskuša dogovoriti nekaj zase, enim uspe, večini ne. To je model, ki se je zasidral in ga je treba absolutno preseči, ker pelje do situacije, ki veliki večini ne ustreza, ustreza pa manjšini, ki se je uspela vpeti v obstoječe mreže. V Ljubljani tako ni nič drugače kot drugod po Sloveniji.”

Celoten intervju je dostopen na tem naslovu.