Predstavitev Zasuka na 10. nacionalni konferenci Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.

Koordinatorica za lokalne odbore Marija Sirk je na 10. nacionalni konferenci Gibanja za dostojno delo in socialno družbo “Novodobno suženjstvo: Prekarno delo” predstavila proces vzpostavljanja in delovanja ZASUKa.