Sindikalna konfederacija Glosa – Zasuk je s Svizom pristopila k uvodu v pogajanja za kolektivno pogodbo za zunanje izvajalce v kulturno-ustvarjalnem sektorju.

Konfederacija Glosa – Zasuk si namreč prizadeva, da bi s pogodbo uredili delavske standarde za vse delavce iz sektorja, katerih naročniki so javni kulturni zavodi ali drugi (ne)posredni porabniki javnih sredstev, ne glede na to, ali gre za umetnika ali tehnika.

Članek je dostopen na tem naslovu.