Člani sindikalne konfederacije Glosa-Zasuk in Sindikata Sviz so s predstavniki ministrstva za kulturo opravili tretji sestanek pred pogajanji za kolektivno pogodbo za delavce, ki delajo kot zunanji izvajalci v kulturno-ustvarjalnem sektorju. Socialni partnerji so se strinjali, da je treba razširiti kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti.

Celoten članek je dostopen na tem naslovu.