1. polčas junijskega usklajevalnega sestanka na Ministrstvo za kulturo je pravkar za nami, nadaljujemo 26. junija in takrat temeljito poročamo o sprejetih sklepih.