Več sindikatov se je obrnilo na Mestno občino Maribor, od katere zahtevajo pojasnila glede načrtovanih finančnih rezov na področju kulture, pa tudi športa in mladine. V odprtem pismu so pozvali k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju predpisov.

Kako so se lahko zneski, določeni v pogodbah z nevladnimi organizacijami, znižali brez predhodnega rebalansa občinskega proračuna? Kako to, da se je le mesec po sprejetju proračuna pojavila finančna luknja, za katero prej občina ni vedela? Ali je občina predhodno preučila vpliv zmanjšanja sredstev za kulturne, mladinske in športne dejavnosti – in če ga je, kakšne so bile ugotovitve te analize? Kakšen je pravni temelj za spreminjanje proračuna brez vključitve mestnih svetnikov?

Celoten članek dostopen na RTV MMC.